Næringsrige fødevarer med mening

Vi giver forbrugere og producenter nye næringsrige basisfødevarer, som handles med respekt for naturen og producenten.
Oprindelige fødevarer fra verdens mest biodiverse områder.

Næringsrige fødevarer

Vore produkter har helt specifikke kendetegn.
Fx 38% protein. 8 x mere C-vitamin end appelsiner.
Mere omega 3-6-9 end fiskeolie. I helt naturlige planteprodukter.

Læs mere

New Basics 

Vi henter produkterne i verdens mest biodiverse områder. Første region er Bolivia. Vi er lokalt til stede og forankret.
Vi er i tæt dialog med dyrkerne, organisationerne og producenterne. Vi er baseret på dybgående viden.

Læs mere

Natur & befolkning

Vi vælger oprindelsesregioner og produkter, således at vi gennem vores forbrug er med til at sikre både naturen og lokale og oprindelige kulturer – bæredygtighed.

Læs mere