Om New Basics

Vi har først og fremmest en global tilgang til Klima og Sourcing:
Råvarer til fødevareproduktion skal sources dér hvor det er klimamæssigt optimalt, forudsat at det også forretningsmæssigt giver fornuft.

Vi er ikke indstillet på at lade klima-indsatsen på fødevareområdet vente på, at nye teknologier kommer og redder os. Vi tager i stedet udgangspunkt i de store ressourcer af viden, praktiske løsninger, produktionsmetoder, dyrkningsmetoder, forskelligheder i forudsætninger, plantevarianter og kulturer, der allerede eksisterer i praksis. De udgør en pallette af muligheder og brikker, som  kan være med til at forbedre råvarernes klimapåvirkning.

Vi tror på at forbrugerne fra nu af og fremefter vil være en meget grundlæggende kraft i klimasikringen af fødevarer. De vil med deres købekraft og deres valg mellem klimavenligt og klimauvenligt bestemme retningen på rejsen mod et bedre klima, og kraften bag rejsen. Det er vores og vore samarbejdspartneres opgave at give dem valgmuligheder – jo før jo bedre.

Derfor er Samarbejde vores grundlæggende dna. Samarbejde med vore kunder fødevareproducenterne. Med videncentre. Forbrugere. NGOere. Regeringsinstitutioner. Kommuner. Detailhandlen. Primærproducenterne og deres organisationer. Alle har en rolle i klimaoptimerngen, og alle er nødvendige.

Vi har først og fremmest en global tilgang til Klima og Sourcing. Råvarer til fødevareproduktion skal sources dér hvor det er klimamæssigt optimalt, forudsat at det også forretningsmæssigt giver fornuft.

Vi er ikke indstillet på at lade klimaindsatsen på fødevareområdet vente på, at nye teknologier kommer og redder os. Vi tager i stedet udgangspunkt i de store ressourcer af viden, praktiske løsninger, produktionsmetoder, dyrkningsmetoder, forskelligheder i forudsætninger, plantevarianter og kulturer, der allerede eksisterer i praksis. De udgør en pallette af muligheder og brikker, som  kan være med til at forbedre råvarernes klimapåvirkning.

Vi tror på at en meget grundlæggende kraft i klimasikringen af fødevarer vil være forbrugerne. De vil med deres købekraft og deres valg mellem klimavenligt og klimauvenligt bestemme retningen på rejsen mod et bedre klima, og kraften bag. Det er vores og vore samarbejdspartneres opgave at give dem valgmuligheder – jo før jo bedre.

Derfor er vores grundlæggende dna Samarbejder. Med vore kunder fødevareproducenterne. Med videncentre. Forbrugere. NGOere. Regeringsinstitutioner. Kommuner. Detailhandlen. Primærproducenterne og deres organisationer. Alle har en rolle i klimaoptimerngen, og alle er nødvendige.

Teamet i Danmark

Jacob Lænsø
Jacob LænsøDirektør
Market & Consumer Strategy. National relations & cooperations.
”De valg, som vi som mennesker foretager, afgør fremtiden. Jo før vi træffer klimavenlige valg, jo bedre. Klimamad.dk & New Basics vil via vores tilgang og viden blive én af de vigtigste katalysatorer frem mod et klima i balance. På vores rejse vil samarbejder være essentielle, da vi ikke kan rede klimaet alene – det har vi et fælles ansvar for.”
Peder Schjødt
Peder SchjødtResearch & Teknologi
Climate Strategy. International Relations & Cooperations.
”Det globale aspekt er basalt. Klimaet respekterer ingen grænser. Det er uden betydning hvor en løsning findes, og hvor den tages i brug. Det vil under alle omstændigheder have indflydelse på klimaet.
Dette lægger op til nye tilgange til information og udvikling. Til innovation og nye samarbejder.”

Et real-life full-scale laboratorium

Danmark er et rigtig godt udgangspunkt, når man skal udvikle fødevarer til klimabevidste forbrugere. Men her er kun én klimazone og kun ganske få landskabstyper. Dette er ikke tilstrækkeligt, når man skal lokalisere, optimere og efterprøve klimaoptimale driftsformer for så mange typer fødevarer som muligt.

Løsningen fandt vi i det centrale Sydamerika, hvor et kompakt område på ca. 1200 x 1200 km, dækkende Bolivia og dele af Peru, Chile, Argentina og Brasilien udgør ét af verdens mest biodiverse områder. Her findes alle verdens dyrkbare klimazoner og landskabstyper, fra verdens tørreste ørken til Amazonas’ regnskov, og fra tropisk savanne til nogle af verdens højest beliggende dyrkbare områder i 2.500-5.000 meters højde.

Her produceres flere forskellige typer plantebaserede fødevarer, hver med flere forskellige dyrkningsmetoder, end noget andet sted i verden på et tilsvarende areal.
Dette er et perfekt sted til at søge klimaløsninger for fødevarer og efterprøve dem i praksis.

Danmark er et rigtig godt udgangspunkt, når man skal udvikle fødevarer til klimabevidste forbrugere. Men her er kun én klimazone og kun ganske få landskabstyper. Dette er ikke tilstrækkeligt, når man skal lokalisere, optimere og efterprøve klimaoptimale driftsformer for så mange typer fødevarer som muligt.

Løsningen fandt vi i det centrale Sydamerika, hvor et kompakt område på ca. 1200 x 1200 km, dækkende Bolivia og dele af Peru, Chile, Argentina og Brasilien udgør ét af verdens mest biodiverse områder. Her findes alle verdens dyrkbare klimazoner og landskabstyper, fra verdens tørreste ørken til Amazonas’ regnskov, og fra tropisk savanne til nogle af verdens højest beliggende dyrkbare områder i 2.500-5.000 meters højde.

Her produceres flere forskellige typer plantebaserede fødevarer hver med flere forskellige dyrkningsmetoder end noget andet sted i verden på et tilsvarende areal.
Dette er et perfekt sted til at søge klimaløsninger for fødevarer.

Teamet i Sydamerika

Derfor startede vi allerede i 2016 med at placere to små afdelinger her i det centrale Sydamerika, med lokalt ansatte og med opbygning af et stort netværk indenfor fødevareproducenter, andelsorganisationer, videnspersoner, og NGO´er. Det meste af tiden bevæger vore medarbejdere sig ude i den virkelige verden, for at finde de mindst klimabelastende produktioner i verden.

Team i Sydamerika_New Basics

Foto: Her er en del af vores lokale team i Sydamerika. Fra venstre er det Ariel, der har en boliviansk Master´s  samt en US Master´s degree i økologisk produktion, samt supplerende uddannelser fra bl.a. Earth University i Costa Rica. I midten er det Andreas, som er bindeleddet mellem dansk og lokal fødevareopfattelse og kultur, mens Christian til højre primært er co-driver og et bindeled til lokal kultur. På billedet har teamet gjort et stop ved en biflod til Amazonas.

Samarbejde, samarbejde og endnu mere samarbejde!

Samarbejde, samarbejde, samarbejde …

Klima omfatter utrolig mange aspekter, og ingen kan være kloge på det hele. Det er vi heller ikke i New Basics, og vi kan ikke redde klimaet alene. Derfor har vi samarbejdspartnere, som også har sat klima højt på dagsordenen.

Dette er en god grund til, at vi har kontor i Agro Food Park i Danmark, som er Nordeuropas vigtigste center for fødevareviden og fødevaresamarbejder. Det giver os mulighed for at være opdateret på den nyeste viden og udvikling inden for klimavenlige tiltag i fødevarebranchen. I Agro Food Park har vi over 1.000 kollegaer, som vi hver dag trækker viden og erfaringer fra.

Agro Food Park

Foto: Agro Food Park