Quinoa

Quinoa

Quinoa er en 1-årig frøplante plante med oprindelse I Andes om­rådet i Peru og Bolivia, hvor den har været dyrket i op mod 5000 år i området omkring Titicaca søen i 3500-4200 meters højde. Klimaet er koldt og tørt, og jorden er saltholdig, sandet og næringsfattig.

Området, som quinoaen stammer fra og hvor vores quinoa dyrkes, er me­­get kødfattigt, og med et proteinindhold (14 %) af høj kva­li­tet for kroppen, er quinoa altid været et proteinrigt alternativ til kød. Kvaliteten af prote­i­nerne i quinoa bevirker, at kroppen kan optage 90 % af proteinerne, mens kroppen kun kan optage 50 % af proteinerne i fx ris og pasta. Det betyder at kroppen kan optage ca. 3 gange mere protein fra quinoa end fra ris.

Dens egenskaber som basisfødevare er årsagen til, at FN´s fødevare orga­nisation, FAO, har udnævnt quinoa til at være verdens måske vigtigste fødevare.

Quinoaen fra Bolivia er større end quinoaen fra andre områder, og er derfor mere smagfuld efter kogning. Den dyrkes på den tra­di­tio­nelle måde, hvilket betyder at den indeholder typisk 100-200 af de mere end 1000 oprindelige underarter af quinoa. Quinoa fra andre lande er typisk genetisk forbedrede og omfatter kun 1-2 underarter.

Anvendelse

Kerner: Anvendes kogt som alternativ til ris og pasta, både varmt og i salater.
Kogt rigtigt er de røde og sorte varianter mere sprøde og smager anderledes end de hvide, og er fx velegnede til salater.

Flager: Til morgenmad og som drys som supplement eller alternativ til havregryn. Erstat 10-20 % af melet i brød og boller med quinoa-flager. Dette holder på fugtigheden, og får bagværket til at synes friskt i læn­ge­re tid.

Mel: Er velegnet til fx pandekager, tortillas, småkager og knækbrød.
Quinoa er glutefrit, hvilket reducerer anvendelsesmulighederne som mel til bagværk, der skal hæve.

Hvis man som producent ønsker at anvende mel og flager, kan det være en fordel at få foretaget valsning og formaling på oprindelsesstedet, idet produktionerne her er større, og fordi man typisk ikke anvender de samme kvaliteter til flager og mel som til salg som kerner.

Quinoa kerner kan også poppes. De kan anvendes som morgenmadsdrys, eller som ingredienser til bars og konfekt, hvor de kan tilføre både lethed og tyggeoplevelse.

Næring

Quinoa kerner er et mere kostrigtigt, glutenfrit, mere smagfuldt, proteinholdigt og kli­mavenligt alternativ til hvedemel, ris og pasta.

Quinoaens nummeriske proteinindhold er 14-14,5 %. Men da dens protein består af alle de essentielle aminosyrer, kan kroppen optage 90 % af quinoaens protein, mens den kun kan optage 50% af proteinen i ris og hvede. Kroppen kan optage 3 gange mere protein fra 100 g quinoa end fra 100 g ris.

Som følge af pro­te­in­indhold og proteinkvalitet mætter quinoa længere end ris og pasta.

FNs Verdensmål

Den klimasikrede quinoa dyrkes af områdets oprindelige befolkning. Der er ikke godsejerbrug, og der dyrkes kun på små familiebrug. Størrelsen er normalt på 10 ha, men kan helt undtagelsesvist gennem arv være sammenlagt til 20 eller 30 ha. Dette bevirker, at 100 ha landbrugsjord giver livsgrundlag og indkomst til 8-10 familier.
Vort forbrug af klimasikret quinoa er en vigtig årsag til at befolkningen på den ellers fattige og barske højslette er nået frem til at have en værdig og sikker tilværelse.

Anvendelsen af de hundredevist af naturligt forekommende underarter af quinoa understøtter biodiversiteten. Dette skal ses i forhold til, at ved dyrkning i fx Europa findes der kun én eller to varianter på hver mark.
Markerne er ikke indhegnede, hvilket giver vilde planteædere mulighed for at leve frit og ubegrænset i området. Opblomstringen af quinoa-produktionen har her været stærkt medvirkende til at den ellers udrydningstruede vicuña (En fætter til lamaen) ikke mere er truet.

Dyyrkningen af den klimasikrede quinoa har ingen mulighed for at true skov eller forhindre skovrejsning. Der har formodentligt ikke væres skov i området i mere end 2000 år, og med de nuværende klimaforhold er det umuligt at rejse skov uden omfattende kunstvanding.

Klima

Årsagen til den klimasikrede quinoas markant gode klimaprofil er bl.a., at den stammer fra udvalgte lokationer i det område, hvor den fra naturens side er opstået. Den er fra naturens side tilpasset netop de klimamæssige og naturgivne forhold, der findes her. Derfor kan den her dyrkes økonomiskt og bæredygtigt efter de oprindelige dyrkningsmetoder, uden brug af fossilt brændstof, uden kunstvanding, og uden pesticider og kunstgøding.
Det er her et vigtigt element, at der på en mark typisk findes 100-200 forskellige oprindelige underarter af quinoa. Det er medvirkende til en optimal udnyttelse af den næring, der er i jorden på netop denne lokalitet. Det giver modstandsdygtighed overfor klimaændringer, tørke og sygdomme.

Vi har opstillet det som et klimakrav, at producenterne skal have mindst 1 lama pr. 2 hektarer. Lamaer­ne er de eneste, der kan spise qui­noa­ens stængler og blade, og dette sikrer, at stængler og blade ikke afbrændes eller forrådner, men omdannes til gødning, der kan optages effektivt af quinoa planten. Dette er nødvendigt for at jorden kan blive ved med at være produktiv uden tilførsel af kunstgødning.

Ingen af de klimasikrede landbrug har svinebesætninger, hvilket er klimamæssigt optimalt, idet anvendelse af flydende husdyrgødning på marker fører til en markant CO2e udledning.

Transport:

Quinoa er en tørvare, hvor vandindholdet er under 4,5 %. Det betyder, at den er hensigtmæssig til international transport, dels fordi det ikke er vand, der bliver transporteret, dels fordi der ikke vil være noget fødevarespild ved transport og logistik – quinoa kan ikke beskadiges eller rådne under transport, og quinoa kan som hvede pakkes optimalt i en container.

Ved transport fra sourcing-området og frem til Skandinavien udgør CO2-påvirkningen for lastbil ca. 75 g og for skibstransporten ca. 48 g pr. kg produkt.
Transport er medregnet i CO2 tallene nedenfor.

Klimaaftryk

New Basics quinoa har en markant lavere CO2 emission end de fleste alter­­nativer.

Produkt CO2 emission pr. kg produkt frem til Danmark (inkl. transport)
New Basics quinoa 0,75 kg
Quinoa fra Danmark og Tyskland 1,5 kg
Quinoa fra Peru 1,8 kg
Ris 3,0 kg*
Pasta 1,5 kg*

*Kilde: COOP

Den klimatekniske hovedårsag til forskellen i CO2-aftryk mellem den klimasikrede quinoa og quinoaen fra Peru er, at i Peru er de seneste fem års ekspansion af produktionen af quinoa primært sket på større landbrug, herunder udenfor quinoaens oprindelige kerne-område, hvorfor den i Peru i vid udstrækning dyrkes med anvendelse af fossilt brændstof, transporteret gødning, og lejlighedsvist ved anvendelse af kunstvanding. I Peru foregår tørring af quinaen fortrinsvist på basis af omporteret olie eller kul som energikilde, mens tørringen af den klimasikrede quinoa fortrinsvist sker på basis af lokalt forekommende naturgas. (Anvendelse af olie er ca. 50 % mere klimabelastende end naturgas, og kul er ca. 100 % mere klimabelastende).

Quinoa
Quinoadyrkning
Quinoaplante