Klimavenlige råvarer i produktionen af fødevareprodukter

Klimavenlige råvarer i produktionen af fødevareprodukter

Det er vores mission at sikre, at fødevareproducenter kan producere deres produkter på basis af markant mere klimavenlige råvarer.
Dette gør vi ved at tilbyde dem et samarbejde om klimasikring af de råvarer, der har deres særlige interesse.

Kakaobønner
Mandler
Ris og quinoa

Kakao, mandler, ris og quinoa er eksempler på ofte anvendte råvarer med store potentialer for CO2 reduktion i størrelsesordenen 25-75 %.

Klimasikringen starter med, at vore samarbejdspartnere har et ønske om at kunne tilbyde mere klimavenlige fødevareprodukter. Dette kræver klimasikrede råvarer, og vi gennemfører klimasikringsprocessen for de råvarer, som vore samarbejdspartnere har behov for.

Klimasikringsprocessen giver vore samarbejdspartnere en række vigtige resultater:

  • Råvarer med en reduktion i CO2 emissionen på 25-75 % i forhold til alternativerne.
  • En dokumentation for rejsen fra mark eller skov og frem til vores kunde, og herunder en beskrivelse af de klimamæssige forhold.
  • En afdækning af andre klimafaktorer end dem, der giver sig udtryk i direkte CO2-reduktioner.
  • En redegørelse af forhold i relation til FN´s verdensmål, i det omfang at de har direkte relation til produktionen af råvaren.

Kontakt os meget gerne for spørgsmål eller konkrete projekter

Kontakt os gerne
Kontakt os gerne