Sådan klimasikrer vi

Der eksisterer ikke ét samlet tal, der udtrykker sammenhængen mellem vore handlinger – fx produktion og forbrug af fødevarer – og påvirkningen af klimaet.
Men FNs klimamål for 2050 fokuserer på temperaturstigningen, der forårsages af atmosfærens indhold af de såkaldte drivhusgasser, der omregnes til CO2-ækvivalenter, benævnt CO2e og i daglig tale forkortet til CO2.

Derfor fokuserer regeringernes målsætninger for 2030 på CO2 udledningen, hvorfor forbrugernes forståelse af klimaproblematikken, klimavenlighed og klima-uvenlighed ligeledes baserer sig på CO2 udledningen. For fødevarer angives CO2-udledningen i det antal kg udledet CO2, der forårsages af produktionen af 1 kg af den pågældende fødevare.

CO2-udledningen er ikke det 100% perfekte tal til beskrivelse af klimapåvirkningen, da klimapåvirkningen også inkluderer flere andre faktorer, men det er det eneste eksisterende tal, og i forbrugernes forståelse giver det udtryk for et produkts klimavenlighed.

Fx opgiver COOP, at ris har en CO2 emission på ca. 3,3 kg. Dette er selvfølgelig et gennemsnitstal, eftersom al ris jo ikke er produceret samme sted under de samme omstændigheder. Når vi skal gøre noget ved klimapåvirkningen og give forbrugerne mulighed for at aktivt valg, kan vi selvfølgelig ikke basere os på et gennemsnit. Vi skal som forbrugere i stedet kunne vælge de produktioner fra, der producerer mest klima-uvenligt, og vælge de produktioner til, som producerer mest klimavenligt. Når vi gør dette, får disse producenter grundlag for at øge deres klimavenlige produktion, og flere andre producenter vil derefter følge deres eksempel – fordi det betaler sig, fordi forbrugerne foretrækker produkter med en klimavenlig profil.

Vores klimasikringsproces er udviklet målrettet mod netop dette, og består, meget forenklet udtrykt, af tre trin:
– Lokalisér de mest klimavenlige producenter.
– Optimér deres produktionsmetoder fra et klimasynspunkt.
– Sørg for at produkterne når mest klimavenligt og mest transparent frem til Skandinavien.

For ris vil dette betyde, at fra at vi i supermarkedet i dag kun kan købe ris med en gennemsntlig CO2-emission på ca. 3,3 kg vil vi i stedet på samme hylde også kunne vælge en klimasikret ris med med CO2-emission på ca. 1,6 kg.

Det gennemsnitlige risprodukt, der idag findes i supermarkedet – Ca. 3,3 kg CO2 pr. kg ris
Klimasikret ris – 1,6 kg CO2

Klimaet er som nævnt også andet end CO2 emission

Sidste trin i klimasikringen er belysning af de forhold, som klima-videnskaben ikke kan omsætte til tal, men som i én eller anden grad påvirker klimaet eller den samlede klimaprofil på en råvare eller et produkt.

Disse forhold er i vid udstrækning dækket af en del af FN´s verdensmål. Derfor belyser vi relevante forhold i samfundet og naturen umiddelbart omkring primærproduktionen og post-harvest bearbejdningen (Rensning, tørring, sortering), således at forholdene er belyst, og der ikke senere forekommer overraskelser omkring disse forhold.