Klimasikring

CO2-udledningen:
CO2-udledningen for produktionen af et produkt er det bedste tal, der findes til at udtrykke et produkts CO2-påvirkning. FN´s og den danske regerings klimamålsætninger fokuserer på dette, og forbrugernes klimaforståelse bevæger sig derfor også hen imod et kendskab til CO2-påvirkningen. Tallet for  CO2-udledningen er derfor fokuspunktet for klima-udviklingen.

Vi bruger derfor tallet i vores klimasikring til at udtrykke, hvordan ét produkts klimapåvirkning er i forhold til et andet produkts klimapåvirkning.

Også andre faktorer:
Ud over CO2 har produktionen af vore fødevarer flere klimapåvirkninger, som ikke kan indregnes i form af tal. Der er tale om faktorer med en mere langsigtet eller uklar indflydelse, men som man bør være i stand til at kunne tage i betragtning, når man overvejer råvarerne til sit produkt.
Der kan fx være tale om indvirkningen på natur, biodiversitet, jordens frugtbarhed, forbruget af vandressourcer, eller forhold, der af helt andre årsager ikke kan betragtes som holdbare, som fx børnearbejde.

Klimasikringsprocessen:
Vores klimasikringsproces er målrettet mod dette, og består, forenklet udtrykt, af fire trin:
1. Lokalisér de CO2-mæssigt mest klimavenlige producenter.
2. Optimér deres produktionsmetoder ud fra et klimasynspunkt.
3. Dokumentér produktionsmetoderne og produktets rejse fra jord til bord i detaljer.
….Herunder selvfølgelig også andre klima-relationer blot CO2
Gør det selv, for dem, der har gjort det før dig, har ikke gjort det med fokus på klimaet.
4. Sørg for at produkterne kommer mest klimavenligt og mest transparent frem til Skandinavien

Et eksempel på effekten af en klimasikringsproces:

Råvarens CO2-udledning i udgangspunktet – Fx 3,3 kg CO2 pr. kg produkt
Vælg de mest klimaoptimale producenter. CO2 er nu 2,4 kg pr. kg produkt
Klimaoptimér dyrkningsmetoder o.l. CO2 er nu 1,7 kg
Ret transport og supply-chains ud. CO2: 1,5 kg

Udbyttet af klimasikringen:

1. Dokumentation for rejsen fra jord til forbrug.
2. Som regel vil klimasikringsprocessen lede til reduktionen i råvarens eller produkternes CO2-udledning i intervallet 25-75 %.
3. Et grundlag for kommunikationen til forbrugerne, omkring klima og kvaliteter.